NIEKTORÉ Z NAŠÍCH VYBRATÝCH REFERENCIÍ
 
 
 
2012
 
 
 

Hotel AIR - Holíč

- tepelné čerpadlá VODA VODA 33 kW

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo VODA VODA 

- komplet sekundárny okruh topenie chladenie

- prietokový ohrev TUV 1000 L

 

Rodinný dom v Brodskom

- tepelné čerpadlá ZEM VODA 12 kW

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM VODA 

 

Rodinný dom v Uníne

- tepelné čerpadlá ZEM VODA 9 kW

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM VODA

 

ŠPERK - Holíč

- tepelné čerpadlá ZEM VODA 50 kW

- tepelné čerpadlo ZEM VODA 12 kW

- pasívne chladenie stropné

- prietokový ohrev TUV

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlá ZEM VODA

 

2010
 

 

Spoločnosť  AUTOCAR - Ťažné zariadenie s.r.o.

- tepelné čerpadlá 2 x VODA VODA 50 kW

- tepelné čerpadlo VODA VODA 12 kW

- prietokový ohrev TUV

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlá VODA VODA

- podlahové vykurovanie 750m

- montáž 8 radiatorov

- montáž 14 fancoilov

- zdroj vody komplet

 

Kaštiel v Rožkovanoch

- tepelné čerpadlá 2 x VODA VODA 33 kW

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlá VODA VODA

Rodinný dom v Brne (ČR)

- tepelné čerpadlo VODA VODA 21kW

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo VODA VODA

- zdroj vody komplet

Rodinný dom v Trnave

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA 1 vrt 120m

- zdroj vody komplet 27m

Rodinný dom v Kvetoslavove

- rozvod vody + odpadov

- podlahové vykurovanie 170m

- elektrický kotol

Rodinný dom v Prievidzi

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA 2 vrty 100m

Rodinný dom vo Vyšnom Kubíne

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA 3 vrty 90m

Rodinný dom v Radimove

- komplet primárny okruh pre tepelne čerpadlo VODA - VODA 9kW

Kaštiel v Rožkovanoch

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpdlo VODA - VODA 60kW

Rodinný dom v Uníne

- podlahové vykurovanie 100m

- plynový kotol

Rodinný dom v Malom Lapáši

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- montáž tepelného čerpadla 12kW ZEM - VODA

- zdroj vody + komplet čerpacia technika

Rodinný dom v RADIMOVE

- primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- vrty 4x140m

Rodinný dom v PRAŠICIACH

- tepelné čerpadlo 12kW VODA - VODA

- komplet primárny okruhu VODA – VODA

Rodinný dom v RADOŠOVCIACH

- plynová prípojka

- plynová kotoľňa - plynový kotol + nadoba na TUV

- rozvod vody + odpadov

- radiátory + podlahové vykurovanie

Základná škola v STAREJ BYSTRYCI

- primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- vrty 8x100m

Spoločnosť  vo VRANOVE NAD TOPĽOU

- primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- vrty 2x100m

Rodinný dom vo VRANOVE NAD TOPĽOU

- primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- vrty 2x100m

 

2009

 

 

Pečivárne ERI s.r.o. v HOLÍČI

- medené topné rozvody cca 1950 m

- montáž 85 radiatorov

- nadoba na TUV 500 L

 

 

 

Rodinný dom v DOLNOM KUBÍNE

 

 

 

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- montáž tepelného čerpadla 9kW ZEM - VODA

- zdroj vody - komplet čerpacia technika

 

Rodinný dom v RADIMOVE

 

 

- montáž liatinového kotla na tuhé palivo VIADRUS HERCULES U 26

 

Rodinný dom v MALŽENICIACH

- komplet sekundárny okruh,(PODLAHOVÉ KÚRENIE)

- montáž tepelné čerpadlo 12kW VODA - VODA

 

Rodiný dom v DUBOVEJ

- komplet sekundárny okruh (PODLAHOVÉ KÚRENIE)

- montáž tepelného čerpala 12kW VODA - VODA

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo VODA - VODA

- zdroj vody + komplet čerpacia technika

 

 

Rodinný dom v STRÁNSKOM

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo VODA - VODA

- montáž tepelného čerpadla 16kW VODA - VODA

 

Rodinný dom v NITRE

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA z materiálu PE-Xa

- montáž tepelného čerpadla 15kW ZEM - VODA

- zdroj vody + komplet čerpacia technika

 

 

Víkendová chata v DÚBRAVE

- komplet primárny okruh pre tepelné čerpadlo ZEM – VODA

- komplet sekundárny okruh (FANKOILE)

- montáž tepelného čerpadla 12kW ZEM – VODA

- zdroj vody + komplet čerpacia technika

 

 

Rodinný dom v RADIMOVE

- montáž tepelného čerpadla 12kW ZEM - VODA

- zdroj vody + komplet čerpacia technika

 

 

Víkendová chata v STUDIENKE

- montáž tepelného čerpadla 12kW VODA – VODA

- komplet primárny okruhu VODA – VODA

- zdroj vody + čerpacia technika

 

 

Rodinný dom v MOKRADI

- montáž tepelného čerpadla 30kW ZEM – VODA

- komplet primány okruh pre tepelné čerpadlo ZEM - VODA

- sekundárny okruh (RADIÁTORE)

- zdroj vody + čerpacia technika

 

 

Rodinný dom v RADIMOVE :

- montáž tepelného čerpadla 14kW VODA - VODA

 

 

 

Rodinný dom v STUDIENKE:

-montáž tepelného čerpadla 16 kW VODA - VODA

-komplet primárny okruh VODA - VODA

-zdroj vody + komplet čerpacia technika