Využitie tepelného čerpadla


Vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát, hotelov...


Ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) pre domácnosti, reštaurácie, penzióny...


Vykurovanie krytých i nekrytých bazénov


Priemyselné vykurovanie hál, skladov...


Súčasť priemyselných technológii (využitie odpadového tepla)