Prečo si dať tepelné čerpadlo?

 

Aké sú výhody využitia tepelného čerpadlo?

  • Zvýhodnená sadzba elektrickej energie D11 ne celú spotrebu domácnosti
  • Vysoká efektivita prevádzky v pomere výkon / príkon – získate viacej energie, ako jej vložíte
  • Výhodná investícia – stačí si porovnať ceny energií a ich rast
  • Ekologickú prevádzku
  • Minimálne nároky na obsluhu – bezobsložnú prevádzku

Aké sú výhody tepelných čerpadiel HOTJET?

  • Bezkonkurenčná cena
  • Systémy Zem -Voda z vysokým topným faktorom
  • Spoľahlivý a rýchli servis
  • Montáž 1-2 dni
  • Úspory za topenie až 75 %

Sú tepelné čerpadlá ekologické?

Áno, ak porovnáme emisie vzniknuté pri výrobe elektriny pre pohon tepelného

čerpadla s emisiami vzniknutými pri spaľovaní tuhých palív,potom od priemerného ročného

topného faktoru 2,33 dôjde k ich zníženiu(zvážime straty pri výrobe a prenosu elektriny

70% a pri spaľovaní tuhých palív 30%)

Prečo tepelné čerpadlá od Vás majú tak nízku cenu z porovnaní s inými?

Tepelné čerpadlá od nás niesu lacné, ale ostatné sú tak drahé :)

Princípy fungovania tepelných čerpadiel sú u všetkých predajcov rovnaké. Aj montážne diely

sa skoro vôbec nelíšia. Napr.:nás sa zákazníci pýtajú či tam je kompresor COPELAND

SCROLL, ktorý je tak nejako automaticky zárukou kvality.

Náš dodávateľ je v podstate montážny závod, ktorý skladá diely od firiem ako je výrobca

kompresorov COPELAND, ALCO,SWEP a … Výroba nám dodávaných tepelných čerpadiel sa

porovnať ku skladaniu automobilov – každý dodá niečo a “výrobca“ ho poskladá, v podstate

nič nevyrába. Veľké série finálnych zariadení a špecializovaný dodávatelia na počiatku sú

zárukou vysokej kvality a nízkou cenou.Nami dodávané tepelné čerpadlá neobsahujú diely

naviac, ktoré často platíte, keďže aj nechcete ako napr.: vstavaná akumulačná nádrž alebo

elektrokotol. Tieto už viacerý máte,a pokiaľ nie, kúpite ich lacnejšie než v komplete, a na

mieru svojím potrebám.

Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

V súčastnosti sa tepelné čerpadlá uplatňujú najviac u novostavieb rodinných domov,

menších pravádziek, bazénov a … V týchto inštaláciách predstavujú hlavný zdroj energie pre

vykurovanie a ohrev TUV. Dôležitým faktorom rozhodnutia sa pre tepelné čerpadlo

energetické úspory , pritom prinášajú finančnú úsporu. V perspektíve neustáleho zdražovania

energií a rastu inflácie znamená voľba tepelného čerpadla výhodnú investíciu.

Čo je to topný faktor?

Topný faktor (TF) udáva efektivitu tepelného čerpadla, a to pomer topného výkonu (množstvo

“prečerpaného“ tepla) k príkonu elektrickej energie. Napr.: TF 3 znamená, že tepelné

čerpadlo “prečerpá“ tri krát viac tepla, než koľko spotrebuje elektrickej energie.

Aký topný faktor majú tepelné čerpadlá od Vás?

“Boj“ o topný faktor má význam u drahých tepelných čerpadiel, kde každá jeho desatinka môže rozhodovať o ekonomickej návratnosti vloženej investície . Jeho význam však nieje zďaleka taký, aký sa m priraďuje. Každý TF väčší ako 1 (čo je prípad piamotopu) prináša úspory. Naším cieľom nieje dodávať tepelné čerpadlá z maximálnym topným faktorom, ale za čo najnižšou cenou a z maximálni úsporou. Už TF 2,5 stačí k tomu, aby čerpadlo prinášalo úsporu – len v ďaka tomu, že je inštalované a ide. Poriďovacie náklady sa vrátia veľmi rýchlo z porovnaní z drahými tepelnými čerpadlami. Ďalšia výhoda inštalovaného čerpadla spočíva v tom, že celá domácnosť môže prejsť na nižší tarif za elektrinu, čo vedie k nemalej úspore na celú elektrickú prevádzke domácnosti.

Ide tepelné čerpadlo pripojiť na akýkoľvek topný systém?

Tepelné čerpadlá dosahujú max. teploty výstupnej vody 55. Na požiadanie dokážeme dodať aj tepelné čerpadlo vystupnej teploty 70° C, potom môžu byť pripojené len na nízkotopné topné systémy. Obecne platí, že čím nižšia teplota, tým lepšie.Ideálne riešenie je podlahové topenie s teplotou topnej vody 35°C, doporučujú sa aj radiátory dimenzované na tepelný spád 55/45°C.Ďalej je nutné, aby dimenzia rozvodu potrubie umožňovala dostatočný prietok topnej vody(bez značného zvýšenia obehového čerpadla). Objem vody v topnom systému by mala zodpovedať aspoň 15násobku výkonu čerpadla.

Aká je záručná doba tepelného čerpadla?

Záruka 5 rokov.

Aká je životnosť tepelného čerpadla?

U najviac namáhaných častí celého systému – t.j.: kompresor – býva udávaná životnosť minimálne 15 rokov. Všeobecne životnosť tepelného čerpadla závisí od klimatických podmienkach a prevádzkových podmienkach a kvalite prevedenej inštalácie.